PÅMELDING


Norske utstillere melder seg på via den norske kommisjonæren, Hallvard Slettebø. Utstillere fra det øvrige Norden melder seg på via de respektive lands kommisjonærer.


For hvert eksponat er det nødvendig med et utfylt påmeldingskjema som bør sendes inn på elektronisk originalformat (Word-fil). Dette skal sendes til den nasjonale kommisjonæren seinest 20.02.2024 og må være mottatt av organisasjonskomiteen innen 28.02.2024.


Her finner du utstillingens reglement.


Her finner du påmeldingsskjema.


Vi anbefaler at du forsikrer eksponatet ditt. Norsk Filatelistforbund administrer en god forsikringsordning for sine medlemmer. Her finner du informasjon og forsikringsskjema.

KOMMISJONÆRER.


Nedenfor finner du kommisjonærene for de nordiske landene: